Isola Sante. Wody jeziora skrywają szczątki domów niegdyś zalanych po wybudowaniu tamy