Obowiązek informacyjny zgodność z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych | Travel PP

Szanowni Państwo wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych TRAVEL PROFI PARTNER Sp. z o.o., ul. 27 Grudnia 5, 61-737 Poznań informuje w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarza dane osobowe klientów.

Twoje dane osobowe

Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o  celu i zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych jest TRAVEL PROFI PARTNER Sp. z o.o. z siedzibą przy 27 Grudnia 5, 61-737 Poznań (zwany dalej TPP).

Jak uzyskać informację na temat sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych?

Oto możliwości kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych osobowych:

adres e-mail: iod@travelpp.pl

adres korespondencyjny: Inspektor Ochrony Danych TRAVEL PROFI PARTNER Sp. z o.o., 27 Grudnia 5, 61-737 Poznań.

Obecnie pełniącym obowiązki Inspektora Ochrony Danych jest Pan Jakub Szewczyk

Źródło danych osobowych

Twoje dane osobowe pozyskujemy w procesie sprzedaży usług turystycznych.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez TPP

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe ponieważ są one niezbędne do realizacji umowy.

Dane osobowe przetwarzamy także do celów podatkowych i rachunkowych, czego wymagają od nas przepisy prawa.

Konieczność podania danych osobowych

Dane osobowe wymagane są już na etapie przygotowania umowy.

Jakie masz uprawnienia wobec TPP w zakresie przetwarzania danych?

Gwarantujemy iż przetwarzamy Twoje dane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. W związku z tym gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ww. rozporządzenia tj. prawo do dostępu, sprostowania, sprzeciwu wobec przetwarzania oraz usunięcia Twoich danych, prawo do ich przenoszenia, prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Udostępnianie Twoich danych podmiotom zewnętrznym

TPP może udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług, takim jak:

touroperator,

firma informatyczna zarządzająca naszą infrastrukturą informatyczną,

firmy ubezpieczeniowa,

piloci wycieczek,

platformy sprzedaży noclegów,

platformy sprzedaży usług turystycznych,

hotele,

lokalne biura podróży,

linie lotnicze.

W razie konieczności jesteśmy zobowiązani przekazać Twoje dane osobowe organom państwowym.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

TPP przechowuje Twoje dane osobowe przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez 7 lat do celów podatkowych.

Przekazywanie danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

TPP przekazuje dane osobowe do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego tylko w przypadku gdy jest to konieczne do realizacji umowy.

Zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych  (w tym poprzez profilowanie)

TPP przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) do celów wykonania przedmiotu umowy oraz celów statyscznych.

Wnoszenie skarg i zażaleń

Skargi i zażalenia w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz wnieść do organu nadzorczego , którym obecnie jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).